Tísňová volání

Tísňová volání pro Českou republiku:

150 – Hasičský záchranný sbor ČR

155 – Zdravotnická záchranná služba

158 – Policie ČR

156 – Městská (obecní) policie

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání